Režim dne

Režim dne

7.30 – 9.009.00 – 9.15 příchod dětí, individuální hry pod dohledemranní kruh
9.15 – 12.00 hygiena, svačina, program dle rozvrhu pro určitý den (les / logopedie / umělecké aktivity /cvičení),
příprava na oběd
12.00 – 12.30 oběd – učíme se správnému stolování, učíme se jíst příborem
12.30 – 13.00 odchod dětí po obědě,
příprava na polední klid
13.00 – 14.30 spánek, odpočinek na lůžku,
klidový režim v herně (pokud děti nejsou zvyklé spát), pohádky
14.00 – 15.00 svačina, hry, cvičení
15.00 – 15.15 odchod dětí se zkrácenou docházkou
15.00 – 17.00 Práce s dětmi na dané téma (Prožití dne, příroda, den ve školce, kamarádi, plány s rodiči a jiné)
Pobyt venku (zahradní program a hry)
Výtvarné a hudební aktivity
Volná hra
17.00 Odchod dětí s plnou docházkou