Ke stažení

Ke stažení

pdf_icon2Čestné prohlášení
Čestné prohlášení je povinnou přílohou k žádosti o přijetí do dětského klubu Mateřská školka Zvídálek

pdf_icon2Ceník
Ceník je platný od 1.9.2013

pdf_icon2Vyjádření lékaře k přijetí do mateřské školky Zvídálek

pdf_icon2Dotazník
Informace o dítěti

pdf_icon2Přihláška do Mš
Žádost o přijetí dítěte do mateřské školky Zvídálek