Jak se připravit na školku

Zvídálek je zvědavé štěňátko, které se rozhodlo poznat přírodu a svět kolem nás. Vydává se na pravidelná lesní dobrodružství, chce se dorozumět se svým okolím, namáhá se s hravými úkoly, učí se dotáhnout věci do konce.

Po prostudování všech možných příruček a studií jsme vytáhli asi ty nejdůležitější poznatky o tom, jak připravit vaše zlatíčka, miláčky, zlobišáky a mazlíky na školku.

  • Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si popovídat s dítětem, které už do školky chodí a baví ho to. Vyhněte se negativním popisům, jako „tam tě naučí poslouchat“ nebo „tam se s tebou nikdo dohadovat nebude“.
  • Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je vyplížit se tajně z domu. Dítě se cítí zrazené a strach z odloučení se jen prohlubuje.
  • Veďte dítě k samostatnosti v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
  • Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám z nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak jeho sebedůvěru. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte výhrůžkami typu „když budeš zlobit, nechám tě tam i odpoledne“.
  • Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo příliš protahovat. Neodcházejte ale narychlo ani tajně či ve vzteku po hádce s dítětem.
  • Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšáka, hračku, šátek).
  • Plňte sliby – když řeknete, že přijdete po obědě, měli byste po obědě přijít.
  • Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi citlivě poznat projevy strachu u rodičů.
  • Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměny. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu nedostane. Pokud však den ve školce proběhne v pohodě, pochvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny. Ale pozor, materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem.
  • Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace. Ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny…