Ceník

Ceník

Mateřská školka Zvídálek

Ceník je platný od 1.9.2014
Provozní doba : 7,30 – 17,00 hodin ve všední dny

Celotýdení docházka

Docházka

Plná

Zkrácená

7.30 – 17.00 7.30 – 15.00
5 x týdně 7 000 Kč 6 000 Kč

Důležitá upozornění :

  • V případě prodlení platby garantujeme místo pro dítě pouze následujících 5 dní.
  • Platba za nevyčerpané dny se nevrací. Předem omluvenou absenci za nemoc lze nahradit v tom samém nebo následujícím měsíci (nejde o převod peněz, ale dní).
  • Při omluvené absenci delší než 10 pracovních dnů vracíme 50% platby za každý další omluvený den v příštím školném.
  • Za neomluvenou absenci se poplatky nevracejí.
  • Za každou hodinu překročenou nad rámec sjednané docházky bude účtován tarif 120,- Kč/hod.

Další informace:

Rezervační poplatek ve výši 2.000,- Kč zašlete laskavě nejpozději 15. srpna 2014, v případě nástupu v září 2014, nebo 15 dní před nástupem dítěte do školky. Bez zaplacení rezervačního poplatku Vám bohužel nemůžeme místo pro dítě ve školce garantovat.
Poplatek je odečítán od první platby školkovného. V případě, že dítě nenastoupí, se rezervační poplatek nevrací.
Školkovné prosím uhraďte k poslednímu dni měsíce předcházejícího docházce dítěte.
Děti, které vyžadují plínku, platí příplatek na plínky a vlhké ubrousky 20 Kč/ den docházky.

Stravné:

Stravné činí 80 Kč/ den (při celodenní docházce). V částce je započítána jedna dopolední a dvě odpolední svačiny, oběd – polévka, hlavní jídlo a dezert.

Ceny mohou být upravovány v závislosti na inflaci nebo zvýšení cen energií. O všech změnách budou rodiče průběžně informováni.